Medewerkers Chalet

't Chalet wordt uitgebaat door Eveline en Larry

Ook de vertrouwe gezichten Luc & Carine en Victor blijven op post